Uddannelsesstøtte

Personer i Piareersarfik-forløb får udbetalt deres uddannelsesstøtte af kommunen. På den måde adskiller udbetalingen af uddannelsesstøtte til Piareersarfik-elever sig fra resten af uddannelsessektoren.

Det er Jer der bestemmer! Da Piareersarfiit er kommunale institutioner er det kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner som har ansvaret for udbetalingen af uddannelsesstøtte til personer i Piareersarfik-forløb. I praksis er det den enkelte Piareersafik som administrerer udbetalingen.

Piareersarfik-elevers uddannelsesstøtte er høj
Ifølge Bekendtgørelsens § 1, stk 2, er personer som går i et Piareersarfik-forløb at betragte som personer, der er igang med studieforberedende uddannelse. Dog modtager de 4200 kr. per måned, hvilket er mere end man får på de øvrige studieforberedende uddannelser.

Se Uddannelsesstøtteforvaltningens proceduremappe for mere om uddannelsesstøtte.

Lovgivning 

Bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte