Revalidering, aktivering og omskoling

Det er afgørende at sikre at så mange som muligt forbliver på arbejdsmarkedet. Imidlertid er mange personer ikke i stand til at have et arbejde under normale vilkår. Disse personer kan alligevel være en del af arbejdsmarkedet ved at være i revalidering eller aktivering eller blive omskolet til et andet erhverv.

Hjælp folk igang igen! Hvis en borger er arbejdsledig er selvværdet ofte lavt. Hjælp dem derfor ud på arbejdsmarkedet igen. Ved at sørge for at personer bidrager til et fællesskab, i et arbejde, kan du være med til at hæve deres selvværd.

Det er glæden der skal bære læsset
Du kan være med til at bringe noget glæde og fremdrift ind i personers liv. Revalidering, aktivering og omskoling er gode muligheder for dette. Det vigtige er at være igang!

Revalidering
Når en borger ikke kan have et job på normale vilkår, men stadig godt kan udfylde en funktion på en arbejdsplads, er revalidering en god muligheder. Revalidering kan bruges både til at bevare en borger i arbejde eller til at genintroducere en borger til arbejdsmarkedet.

Aktivering
Aktivering kan bruges når en ledig borger godt kan udfylde et job på normale vilkår.

Omskoling
Hvis en borger har brug for decideret omskoling fordi der ikke findes job inde for vedkommendes erhverv.