Revalidering

Selvom borgere har nedsat arbejdsevne kan de godt forblive på arbejdmarkedet. Borgere som har været ude af arbejdsmarkedet i en periode kan desuden blive genintroduceret til et arbejde. Fælles for dem er, at de kan arbejde på lidt andre vilkår end andre.

Skab mulighed! Vurder borgeres arbejdsevne og tilbyd dem revalidering, hvis de opfylder betingelserne. Det er første skridt for borgerne til at blive selvbårne igen.

Revalidering frem for førtidspension
Mange borgere er desværre endt med at blive førtidspensionerede istedet for at forblive på arbejdsmarkedet. Det kan der være mange grunde til. Men det er sikkert at borgernes muligheder er langt større, hvis de så vidt muligt er selvforsørgende. Revalidering åbner for mulighederne. Derfor - vælg revalidering til borgeren, hvis det er muligt!

Nedsat arbejdsevne
Om en borger kan blive revalidend eller ej, afgøres af personens arbejdsevne. Sociale årsager, fysiske handikap, langvarig arbejdsledighed og andet kan være faktorer som gør at borgeren har nedsat arbejdsevne. Nedsat arbejdsevne betyder at vedkommende ikke kan passe et almindeligt job på lige vilkår med andre.

Opgaver

Udarbejde revalideringsplaner

  • At tilbyde borgere arbejdsprøvning i offentlige eller private virksomheder
  • At tilbyde borgere fleksjob
  • At tilbyde borgere erhvervsforberedende eller afklarende aktiviteter
  • At tilbyde virksomhedsrevalidering i oplærings- eller optræningsprogrammer
  • At tilbyde uddannelse
  • At udarbejde statistiske oplysninger til ISN i henhold til forordningen

Jf. Vejledning til revalidering (pdf), hvis du er i tvivl.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering

Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af Landstingsforordning om revalidering

Bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud under virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob

Bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om Piareersafiit centrenes indberetninger

Bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning og oplysning vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgange til Grønland