Regulering af arbejdskrafttilgang

For at værne om den hjemmehørende arbejdskraft er der lovgivet på en måde som skal sikre den grønlandske arbejdskraft førsteret til arbejde i Grønland. Du skal som arbejdsmarkedskonsulent modtage ansøgninger om ansættelse af udefrakommende arbejdskraft.

Det er Udlændingeservice i Danmark som behandler ansøgningerne. Ansøgningerne sendes til:

Udlændingeservice
Ryesgade 53
2100 København Ø
Danmark

Opgaver

At give tilladelse eller afslag på ansøgninger om ansættelse eller anvendelse af udefrakommende arbejdskraft. Kommunen skal benytte sig af KISP's formular 431.
Indberetning til ISN om tilladelser og afslag. KISP's formular 433 skal benyttes.
At sanktionere overtrædelse af bestemmelserne.
Til de forskellige indberetninger skal arbejdsgiver benytte sig af DSA's formular 430 til ansøgning om tilladelse til at ansætte udefrakommende arbejdskraft og formular 432 til indberetningen af ansættelse af udefrakommende arbejdskraft.

Lovgrundlag

Landstingslov nr. 27 af 30 oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
Bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
Bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning og oplysning vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen til Grønland

Se desuden Udlændingeservice for øvrig information samt download af andre skemaer.