Omskoling

Borgere kan tilbydes omskoling, hvis de derved vil have en god mulighed for at komme i arbejde.

Tænk nyt! Hvis der er mangel på arbejdspladser inde for et bestemt erhverv og borgere derfor går arbejdsledige, kan omskoling til et andet erhverv være en mulighed. Det er en forudsætning at borgeren ikke har nedsat arbejdsevne. Hvis det er tilfældet skal vedkommende istedet revalideres.

Der er muligheder i andre erhverv!
Det forventes at der i de kommende år vil ske en stor udvikling inde for væksterhvervene i råstof- og turismesektoren. Derfor kan det være en mulighed for mange borgere, der arbejder- eller er uddannede inde for stagnerede erhverv at lade sig omskole.

Også de sekundære og tertiære erhverv er en mulighed
Selvom det er råstof- og turismesektoren, der forventes at være den største udvikling i, vil følgeerhvervene som byggeri og service også have en stor efterspørgsel. Derfor kan det være en mere oplagt mulighed at forsøge at blive omskolet til et af disse erhverv.

Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte (PKU) kan være en mulighed for ufaglærte, der allerede er i arbejde. Også ufaglærte arbejdsledige kan komme i betragtning, hvis der er plads på kurset.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

Inatsisartutforordning nr. 7 af 31. maj 2010 om ændring af Landstingsforordning om offentlig hjælp