Mobilitetfremmende ydelse

Hvis en borger har kompetencer men ikke kan få beskæftigelse, der hvor han bor, kan mobilitetsfremmende ydelse være en mulighed.

Der er jobs i Grønland! Ofte er de bare ikke dér, hvor folk bor. Hvis du som arbejdsmarkedskonsulent har kendskab til et job i en anden by som mangler at blive besat, og du ved at en arbejdsledig borger i din by har kompetencerne, så kan mobilitetsfremmende ydelser benyttes.Mobilitetsfremmende ydelse kan tilbydes borgere, der får anvist arbejde i en anden by. Borgeren kan tilbydes rejse og bohaveflytning for sig selv, ægtefælle og børn under 18 år. Det er borgerens eget ansvar at sørge for bolig, institutionsplads etc. men ofte kan arbejdsgiveren være med til at arrangere dette. Du kan som arbejdskonsulent også gøre dit for at hjælpe til.Du skal benytte dig af et bestemt skema (pdf) til ansøgning om mobilitetsfremmende ydelse. Se desuden vejledningen (pdf) til skemaet. Det er vigtigt at skemaet er udfyldt korrekt.Lovgrundlag

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 25. august 2008 om mobilitetsfremmende ydelseVejledning til Bekendtgørelse om mobilitetsfremmende ydelse.

Se også undersøgelsen om befolkningens mobilitet.