Førtidspension

Hvis arbejdsevnen er så stærkt nedsat at en borger ikke kan passe et arbejde under nogen som helst former, er der ikke andre muligheder tilbage end at tildele vedkommende førtidspension.

Lovgivning

Du kan finde al relevant lovgivning og andet materiale om det på Departement for Sociale anliggenders og Justitsvæsens hjemmeside her