Arbejdsformidling

Som arbejdsmarkedskonsulent har du en afgørende rolle i Landsstyrets ønske om, at få flere i arbejde. Det er vigtigt at du spiller en aktiv rolle, ved at være godt orienteret om muligheder lokalt og nationalt. På den måde kan du yde den bedste vejledning til borgerne.

Gør en forskel! Ved at være aktivt opsøgende i din by og lokalområde samt holde dig orienteret om nationale muligheder har du en god chance for at hjælpe borgere i arbejde. På den måde giver du initiativet tilbage til borgerne og sørger for at de kan tage vare om deres eget liv.

Opsøg det lokale erhvervsliv

Hvis du ved hvilke muligheder der er i din by og lokalområde har du en god chance for at kunne anvise borgere arbejde så snart ledige positioner hos erhvervslivet viser sig. På den måde hjælper du både borgere i arbejde og erhvervslivet med at få besat de ledige stillinger. Begge dele er til gavn for din by.

Hold dig orienteret om nationale muligheder

"Hov! De mangler arbejdskraft til fiskefabrikken i Paamiut og til guldminen i Nanortalik!" Ved at have den slags oplysninger kan du hjælpe arbejdsledige borgere i din by med de rette kvalifikationer i arbejde. Der kan endda søges om midler til flytningen til arbejdspladsen via mobilitetsfremmende ydelse.

Opgaver

  • Udarbejdelse af- og opfølgning på handleplaner for arbejdssøgende og for personer som indgår i opkvalificeringsforløb.
  • Registrering af arbejdsledige
  • Forvaltning af arbejdsmarkedsydelse under ledighed, hjemsendelse og sygdom
  • Behandling af ansøgninger om mobilitetsfremmende ydelse
  • Arbejdsformidling og arbejdsanvisning
  • Halvårlige statistiske indberetninger til ISN