Aktivering

Aktivering er kommunens mulighed for at afhjælpe den øjeblikkelige ledighed i kommunen.

Borgere som ikke har nedsat arbejdsevne og derfor ikke er omfattet af Landstingsforordningen om revalidering kan bl.a. komme i arbejde i kommunale aktiveringsprojekter eller blive tilbudt uddannelse eller efteruddannelse.

Opgaver

  • At tilbyde borgere uddannelse eller efteruddannelse.
  • At tilbyde borgere at komme i kommunale aktiveringsprojekter.
  • At udarbejde statistik på området

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige

Bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning og oplysning vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen til Grønland