PKU - Projekt Kompetenceudvikling

Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte er et vigtigt element i Landsstyrets ønske om at opkvalificere arbejdsstyrkens kompetenceniveau.

Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte (PKU) er en del af Naalakkersuisuts Uddannelsesplan og henvender sig til ufaglærte, der har behov for opkvalificering på områder, hvor fremtidig vækst forventes.

 

Kompetenceudviklingen sker gennem en vifte af PKU-kurser, der generelt er kendetegnede ved:

- at det er en brancheskole, der udvikler og gennemfører kurserne

- at de tilrettelægges som kursusforløb, typisk af 3 - 5 moduler, oftest af 1-2 ugers varighed.

- at det oftest er arbejdsmarkedskontorerne, der tilmelder kursisterne.

- at alle udgifter afholdes af PKU finanslovskontoen, herunder også kursusgodtgørelse til kursisterne.

 

PKU-kurser bliver øremærket til at yde kursusgodtgørelse (650 kr./dag) til ledige, således at de kan komme i jobtræning i 2-4 uger efter et fagligt kursus.

Kompetenceudviklingen sker inden for områderne social- og sundhed, råstof, bygge- og anlæg, jern- og metal, turisme, sprog, salg og service, søfart samt levnedsmiddel.

PKU blev iværksat 2008, og har til formål at sikre en målrettet opkvalificering af ufaglærte grønlandske arbejdstagere dels for at mindske risikoen for ledighed, dels for at imødekomme efterspørgslen på arbejdskraft inden for væksterhverv. En øget opkvalificering skal fremme rekrutteringen af hjemmehørende arbejdskraft fremfor tilkaldt arbejdskraft.

”Når en ledig efter et fagligt kursus, således kommer i kontakt med en arbejdsplads, er det sandsynligt, at der vil være en større chance for at den ledige efterfølgende kan blive ansat i virksomheden. Dette vil komme til at gælde relevante PKU kurser, indenfor bestemte faglige områder, hvor der er stor sandsynlighed for at den ledige efterfølgende vil komme i beskæftigelse.”

Bevillingen afholdes i medfør af Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet samt Inatsisartutlov nr. 3 af 4.juni 2012 om ændring af Inatsisartutlov om ehvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.

Der udarbejde 3 årige kontrakter til brancheskolerne, der udarbejdes nogle nye kontrakter for årene 2019-2021.