Ikke-boglig opkvalificering

Ikke alle er klar til boglig opkvalificering. For nogen skal der gøres noget andet før de er klar.

Målgruppen for ikke-boglig opkvalificering er unge og yngre borgere, der har behov for en styrkelse af personlige- og sociale kompetencer, og som ikke er klar til at komme i arbejde og/eller i gang med et bogligt opkvalificerende forløb. Formålet med ikke-boglig forløb er at få klargjort eleverne til på sigt, at kunne komme i uddannelse og/eller blive arbejdstagere.