Procedure

Her kan du hente procedure for at sende unge på højskoleophold i Danmark samt beregningsskema for et ophold.

Se alle procedure for Majoriaq-elever på højskole (PDF-fil)

Se økonomiske rammer og aftaler ved højskoleophold (PDF-fil)

Brug dette skema til beregning af en højskoleophold (excel-fil)

Økonomiflow for Majoriaq højskoleordningen med danske højskoler (excel-fil) 

Økonomioversigt over ydelser og udgifter (excelfil) 

Eksempel på handleplan vedr. højskoleophold (pdf-fil) 

Centeret er knudepunkt for al kommunikation om aftalen og fungerer også som bibliotek for relevante materialer som eksempelvis nyhedsbreve, beskrivelser af højskolerne, vejledningsredskaber etc.