FA

FA står for Folkeskolens Afgangsprøve.

Hvilke fag?
Der undervises i grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, men derudover kræves også som minimum fysik/kemi. Det giver Majoriaq en udfordring i forhold til kompetente undervisere, hvorfor et samarbejde med folkeskolen er afgørende.

FA-elever er Majoriaq-elever
Elever der tager en FA er indskrevet som Majoriaq-elever og kan således modtage elevstøtte på lige fod med alle andre i et Majoriaq-forløb. Imidlertid er det lovgivningen for folkeskolen som gør sig gældende for eleverne, hvad angår det faglige samt prøveaflæggelse. Der afvikles to prøver om året.

 

Optagelsesprøver til GUX
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling fastsætter og offentliggører datoen for optagelsesprøver, hvor Piareersarfiit afholder det i løbet af foråret. Ansøgere med bestået optagelsesprøve bliver optag under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet. Du kan finde al information om GUX på www.iserasuaat.gl

Al lovgivning om GUX kan du finde på Iserasuaats hjemmeside.

Procedurer for optagelsesprøver kan du finde på Iserasuaats hjemmeside om optagelse.

Her kan du se vejledningsvideo for uddannelsessøgende:

Lidt historik
Ifølge den gamle folkeskoleforordning kunne elever tage en FSA (Folkeskolens Afgangseksamen) eller en FSUA (Folkeskolens Udvidede Afgangseksamen). Kun FSUA var adgangsgivende til GUX. Muligheden for at tage FSUA bortfaldt med den nye folkeskoleforordning, hvor der kun er mulighed for at tage en FA. Derfor Piareersarfik tilbyder FA. FA er adgangsgivende til GUX, hvis bestået med tilfredsstillende resultat.