Vejledere på højskoleseminar

Omkring 45 personer deltog i et seminar om at sende grønlandske unge på højskoleophold i Danmark i midten af aprikl, der foregik på Kalø Højskole ved Århus. Deltagerne var vejledere og centerledere fra Piareersarfiit fra alle 17 centre, et par repræsentanter fra danske højskoler, og en enkelt efterskole samt Det Grønlandske Huse i Århus og Aalborg.

Højskoleseminaret er arrangeret af Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel i samarbejde med Det Grønlandske Center for Danske Højskoler, som administreres af Piareersarfik-centret i Qaqortoq. Formålet med seminaret er at styrke arbejdsgangene og samarbejde ift. at sende unge grønlændere på danske højskoler for at de bliver opkvaliferecet socialt og sprogligt samt vidensdele erfaringerne med at have unge på højskoler.

Vigtigt med handlingsplan

Erfaringerne og budskaberne fra danske højskoler og en efterskole som deltog i seminaret samt fra Grønland, var at eleverne fra Grønland bør have klare mål og skal være bevidste over hvad deres ophold skal bruges til. Der skal være et  mål med skoleopholdet samt at eleverne skal være klar over at der er et fællesskab som man skal lære at blive en del af.

Det Grønlandske Huses studievejledere møder de grønlandske elever og snakker med dem, når de er under ophold. Der er visse emner, som de taler med de grønlandske unge meget om, og det er f.eks. hvordan den danske kultur er ift. at føre dialog, have samvær og de unge danskeres og andre folkefærds adfærd. Det Grønlandske Huses erfaring med de grønlandske elever er, at når der er for mange i en højskole, har det en negativ effekt ift. at blande sig med de øvrige højskoleelever.

Et højskoleophold er en del af en handlingsplan for den unge, og typisk drejer opholdet sig om at borgerens sproglige kvalifikationer skal blive bedre ift. at kunne starte og gennemføre en uddannelse fremover. Visitationen af vejlederne spiller derfor en meget central rolle, som foregår i Piareersarfiit.

Efter seminaret var vejlederne og centerlederne rundt i forskellige højskoler for at se til deres højskoleelever samt et besøg i en produktionsskole samt Det Nordatlantiske Hus i Odense.