Piareersarfik Kujalleq vært for en vejlederkonference

Piareersarfik Kujalleq afholder et regionalt vejlederkonference med fokus på elevadministration og arbejdsgange i dagene 13.-15. Januar 2015. Konferencen finder sted i Piareersarfik Qaqortoqs lokaler med ca. 30 deltager fra kommunens Piareersarfiit, uddannelsesinstitutioner og Grønlands Selvstyre.

Det primære fokus er opdatering af procedure og arbejdsgange ift. sagsbehandling af uddannelsesansøgninger og opkvalificering af personale på alle de berørte institutioner, Piareersarfiit og uddannelsesinstitutioner.

Baggrunden for konferencen er også at få de fleste uddannelsessøgende optaget på diverse uddannelser. Når en borger kommer med en uddannelsesansøgning, kommer der gang i en masse processer til forskellige led, hvor Piareersarfik har en central rolle mht. at få vejledt borgeren samt have kontakt til alle led. Ansatte i Piareersarfik skal vide lidt om hvad ansatte i uddannelsesinstitutionerne laver, og omvendt.

Deltagerne er kommet godt i gang med at arbejde i workshops med henblik på at tydeliggøre arbejdsgangene, og der udveksles ligeledes erfaringer samt hvordan man arbejder i de forskellige institutioner med studerende rent administrativt.

Emnerne ansøgningsrunde, optagelsesrunde, IT reg, USFs proceduremappe og overgangsvejledning berøres under konferencen. Konferencen skal munde ud i aftaler om fremtidig samarbejde og opdatering af arbejdsgange og procedurer ift. uddannelsessøgende og for kommunens unge.