Centerledere i stævne

Centerlederne fra Piareersarfiit er til deres første fællesmøde for i år, som afholdes i Hotel Sisimiut. Programmet spænder fra seneste nyt fra departementet til Maniitsoqs samarbejde med Vestegnes Produktionsskoler samt ungdoms- og uddannelsesvejledning samt nye etablerede initiativer fra Naalakkersuisut.

Mødet blev indledt med et oplæg fra afdelingschef Isak Nielsen Kleist, fra Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Det drejede sig om Naalakkersuisut kommende strategi indenfor beskæftigelsesområdet.

Det faglige indhold
Departement for Uddannelse,  Kultur, Kirke og Ligestilling præsenterede Naalakkersuisuts kommende uddannelsesstrategi og uddannelsesplan, det nye social og psykologisk rådgivningscenter og det nye center for vejledning.
   Det første oplæg mundede ud i en diskussion omkring hvilke erfaringer der findes i kysten og i brancheskolerne indenfor opkvalificering af borgere uden afgangsbeviser fra folkeskolen.
   Centerledernes budskab til Selvstyret er, at de involverede departementer, som er Departement for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling og Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, skal samarbejde bedre ift. at arbejde for at løfte borgernes uddannelsesniveau.

Det andet og tredje oplæg fra Departement for Uddannelse, Kultur, Kirke og Ligestilling handlede om et par konkrete initiativer, der er i gang med at blive organiseret og etableret.
   Det tidligere Center for Vejledning og det nye social og psykologisk rådgivningscenter hører sammen, hvor det fysisk og organisatorisk hører sammen i en enhed. Disse to instansers form og indhold blev præsenteret.

Sidste mødedag
Centerledernes sidste mødedag kommer til at tage udgangspunkt i centerledernes dagligdag samt et besøg i Råstofskolen.

Næste centerledermøde kommer til at foregå i løbet af efteråret.

Anbefaling fra centerlederne
Efter en del diskussioner omkring de forskellige emner, anbefaler centerlederne kraftigt at der indføres ubegrænset adgang til internettet ift. undervisningsbrug. Argumenterne er, at de unge befinder sig i det sociale medier, som også giver skriftlige og læsefærdigheder samt vil være med til at motivere ift. indlæring. På den måde kan underviserne også være på forkant, og dermed give mulighed for at give relevant undervisning ved hjælp elektroniske løsninger på internettet.

Se programmet her.