Matematiklærerne løser matematik

Kursus i faget matematik er fuld i gang i Ilulissat. Kurset varer fire dage, og 21 lærere fra Piareersarfik-centrene er samlet for at få yderligere redskaber til at undervise elever på AEU-niveau.

Formålet med kurset er at lærerne får redskaber til at tilrettelægge en undervisning der imødekommer eleverne på AEU-niveau. Studieordningen drøftes igennem og i løbet af kurset får lærerne også opkvalificering i at udvikle undervisningsmaterialer, der er motiverende.

AC-fuldmægtig Lona Lynge fra Departementet bød velkommen med disse ord: - Med kurset får I mulighed for at blive bedre, da der altid er plads til forbedringer. AEU er et tiltag som vi i fællesskab skal tilpasse og forandre med tiden, så f.eks. undervisningen fungerer endnu bedre. Det er blandt andet derfor at studieordningen skal danne grundlag for noget af dette kursets indhold, og jeg ser frem til at følge med og høre om jeres undervisningserfaringer, ekspertise og anbefalinger for det videre arbejde i jeres område.

Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked har i samarbejde med AEU-konsulent Erik Christiansen og Ane Fleischer fra Ilinniarfissuaq arrangeret kurset.