Vejledergrunduddannelsen

Som vejleder i Majoriaq, skal du kunne håndtere mange forskelligartede vejledningssituationer. Hvis du er vejleder i en mindre by, er du typisk den eneste i Majoriaq som foretager vejledning. Det stiller store krav til dig. Derfor skal du uddanne dig til certificeret vejleder!

Uddan dig selv! På den måde kan du foretage den bedste vejledning til både uddannelse og arbejde. På vejledergrunduddannelsen får du desuden god mulighed for at etablere netværk med de øvrige studerende på uddannelsen. Det betyder, at du ikke behøver at føle dig alene omkring vejledningen af borgerne i din by.

Se www.vejledning.gl for tilbud og uddannelsens indhold som varetages af Center for National Vejledning.

Vejledergrunduddannelsens formål

 • At vejlederen får kompetencer til kompetent at kunne vejlede til uddannelse eller arbejde
 • At vejlederen bliver i stand til at inddrage den vejledtes personlige forudsætninger og interesser
 • At vejlederen bliver i stand til at vejlede under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge
 • At vejlederen bliver i stand til at indgå aktivt i udviklingen af lokale vejledernetværk
 • At vejlederen opnår indsigt i teori og praksis for vejledning
 • At vejlederen udvikler sine kompetencer individuelt og i gruppearbejde
 • At vejlederen opnår en faglig identitet som vejleder

Uddannelsen er normeret til 420 timer, med 4 skoleforløb og praktik på arbejdspladsen.

Når du har taget vejledergrunduddannelsen er der mulighed for at du kan efteruddanne og specialisere dig yderligere inden for vejledning.

Vejledning er et vigtigt element i opkvalificeringen af arbejdsstyrken
Hvis du foretager en kompetent vejledning, giver du personer de bedste muligheder for at blive herrer i eget liv. Samtidig er du medvirkende til, at der bliver kortere til at opnå en arbejdsstyrke med et højt kompetenceniveau. Center for National Vejledning uddanner kompetente vejledere.

Formål med Center for National Vejledning

 • At analysere og udvikle vejledning
 • At støtte og etablere netværk for vejledere
 • At tilbyde Vejledergrunduddannelsen for allerede ansatte vejledere
 • At tilbyde kompetenceudvikling for vejledergrupper og individuelt

Lovgivning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning