Lovgivning

Som ansat i Majoriaq, har du berøringsflade med mange forskellige fagområder. Det betyder, at dit arbejde er reguleret af en bred vifte af love, forordninger og bekendtgørelser. Hoveddokumentet for det praktiske arbejde er dog Serviceaftalen.

Kend reglerne! For at kunne løse opgaverne bedst muligt som ansat i Majoriaq, har du gavn af at have et overblik over den lovgivning, der regulerer dit arbejde. Denne side giver dig dette overblik. På de enkelte fagområders sider under Vejledning, er den relevante lovgivning for hvert fagområde desuden listet.

Serviceaftalen er det praktiske redskab
Ud over en lang række love, forordninger og bekendtgørelser er Serviceaftalerne mellem ISIIN og Kommunerne vigtige at have et grundigt kendskab til. Dette gør sig især gældende hvis du er Centerleder, men også øvrige ansatte har gavn af at sætte sig ind i sagerne. Serviceaftalen sætter rammerne for driften af Majoriaq.

Da Serviceaftalen er indgået mellem kommunen og Selvstyret, skal du rette henvendelse til din ledelse i kommunen for at få adgang til Serviceaftalen.

Kend loven om sagsbehandling!
Som offentligt ansat har du adgang til personfølsomme oplysninger. De skal behandles fortroligt og med tavshedspligt. Se særligt § 28 i Landstingslov nr. 8 nedenfor.

Den primære lovgivning

Serviceaftale om drift af Majoriaqarfiit.

Inatsisartulov nr. 28 af 9. december om Job, vejlednings og opkvalificeringscentre 

Bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Majoriaqarfiit centrenes opgavevaretagelse m.v.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Lovgivningen for fagområderne
Bemærk at noget lovgivning er gældende for flere forskellige fagområder.

Arbejdsformidling

Landstingsforordning nr. 10 af 18 december 2003 om arbejdsformidling m.v.
Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse m. bemærkninger.
Landstingsforordning nr. 7 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse (rettelse af tekniske mangler)
Bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen til Grønland

Mobilitetsfremmende ydelse

Bekendtgørelse nr. 24 af 25. august 2008 om mobilitetsfremmende ydelse

Vejledning til Bekendtgørelse om mobilitetsfremmende ydelse

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering
Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af Landstingsforordning om revalidering
Bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud under virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob
Vejledning til revalidering

Aktivering

Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige

Omskoling

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp
Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp (sproglige og tekniske præciseringer)
Bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.
Inatsisartutforordning nr. 7 af 31. maj 2010 om ændring af Landstingsforordning om offentlig hjælp

Førtidspension

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension
Inatsisartutforordning nr. 1 af 26. november 2009 om ændring af Landstingsforordning om førtidspension
Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010 om ændring af Landstingsforordning om førtidspension
Bekendtgørelse nr. 13 af 27. juni 2007 om førtidspension

Regulering af arbejdskrafttilgangen

Landstingslov nr. 27 af 30 oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
Bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

PKU

Bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kuser på erhvervsuddannelsesområdet

AMA

Bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kuser på erhvervsuddannelsesområdet

Uddannelsesstøtte

Bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte

AEU

Bekendtgørelse nr. 14, af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse

FA

Brev til Majoriaqarfiit fra KIIIN, september 2008, om optagelse på GU
Landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992, om fritidsvirksomhed - Kun §§ 9 og 10!
Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002, om kultur og fritidsvirksomhed
Bekendtgørelse nr. 14, af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse
Bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009, om evaluering og dokumentation i folkeskolen
Bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009, om den afsluttende evaluering i folkeskolen