Det hele samlet under ét tag

Majoriaq har det hele samlet under ét tag. Det betyder at borgere i din kommune kan henvende sig vedrørende al vejledning til arbejde og uddannelse, samt hvis de ønsker opkvalificering. Dette gør Majoriaq til en enestående institution.

Majoriaq løfter kompetenceniveauet i arbejdsstyrken! Udgangspunktet for Majoriaq er én-dørsprincippet. Det betyder at der er én indgang i Majoriaq til al vejledning og opkvalificering til både arbejde og uddannelse. Dermed kan borgere nøjes med at henvende sig ét sted i byen, hvis de har brug for hjælp til at komme videre i tilværelsen.

Majoriaq har overblikket
Ved at være vejledningscenter til både uddannelse og arbejdsmarked har Majoriaq et stort overblik over muligheder og udfordringer i kommunerne og generelt i landet. Majoriaq kan desuden tilbyde opkvalificering til både uddannelse og arbejde, og spiller dermed en aktiv rolle i opkvalificeringen af arbejdsstyrkens kompetenceniveau.

Majoriaq fungerer som slusesystem
Majoriaq er kendetegnet ved altid at gøre det som skal til. Hverken mere eller mindre. Det drejer sig om at få folk videre. En grundig visitation i Majoriaq betyder, at man efterfølgende kan foretage en meget målrette indsats for at få folk sluset videre. Hvis en person mangler en enkelt karakter for at komme på en erhvervsuddannelse, er det den karakter og ikke andre, der skal gås målrettet efter.

AEU forbereder til Erhvervsuddannelse
I Majoriaq kan personer blive opkvalificeret bogligt til at komme på en erhvervsuddannelse. Muligheden er AEU som både kan tages som fuld prøve eller som enkeltfag. Når bestået med tilfredsstillende resultat er AEU adgangsgivende til en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesplanen og Serviceaftalen er grundlaget for Majoriaq
Majoriaq blev etableret i efteråret 2006, som et resultat af Landsstyrets ønsker i Uddannelsesplanen (pdf). Selve idegrundlaget og udarbejdelsen af de første Serviceaftaler mellem det daværende Hjemmestyre og kommunerne blev foretaget af KANUKOKA og det daværende Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser (SIIP). Den første Seviceaftale havde en løbetid på 3 år. Det blev forlænget med et år i 2009 og 2010. Serviceaftalerne genforhandles hvert år siden 2010.  

Majoriaq kan desuden ses som en samling af tidligere initiativer som Ungdomstjenesten (udfaset 2004), STI-skolerne (udfaset 2006) samt med samlægningen med arbejdsmarkedskontorerne. Arbejdsmarkedskontorerne er ikke i alle byer en integreret del af Majoriaq, hvilket betyder at der er behov for en tæt dialog mellem de to instanser.