Seminar om højskoleophold i Danmark

Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel arrangerede i samarbejde med Grønlandsk Center for Danske Højskoler et vejledermøde og seminar i dagene 14.-15. april i Århus. Vejledermødet den 14. april var optakt til højskoleseminaret som havde titlen: "visitation og klargøring af grønlandske højskoleelever". Det foregik den 15. april 2015. Deltagerne var vejledere fra Piareersarfiit fra alle byer i kysten, centerledere, studievejledere fra Det Grønlandske Huse i Danmark og repræsentanter fra højskoler i Danmark.

Piffissaq

Tidspunkt

Qulequtaq/Emne

Akisussaasoq/Ansvarlig

9.00

Velkomst

ISNN

9.10

Præsentation af deltagerne

 

9.30

Oplæg ved GCDH – Højskolesamarbejdet generelt

Poul H. Jørgensen og Bodil H. Jensen

10.10

Erfaringer med efterskoleelever fra Grønland

Marianne Jæger, Borremose Efterskole

10.30-10.45

Kaffi

 

10.45

Erfaringer med højskoleområdet

Simon Lynge, DGH Århus

11.00

Oplæg fra vejlederne

Vejledere

11.15

Spørgsmål og diskussion

 

12.00-13.00

Frokost

13.00

Rundvisning i huset

Kalø Højskole

14.30

Kaffi

14.30

1)     Vejlednings- og administrativt arbejde, økonomi, tilmelding til højskole og formidling af informationer

2)     Forberedelse af højskoleelever (hjemme i Grønland)

3)     Opfølgning under højskoleopholdet (fra hjemme-pia og DGH)

4)     Intro til ”livet på højskolen og i det danske samfund” ink. kontaktfamilier

Workshops

 

15.30

Fremlæggelse af workshopresultater

 

16.00-17.00

Inputs til revidering af højskoleprocedure, indsatsområdet og anbefalinger

GCDH

18.30

Nereqatigiinneq/Middag Kalø Højskole

Her kan du hente referatet fra seminaret (pdf-fil)

Her kan du hente oplægget ved DGH Århus (pps-fil) ved Anne O. Clausen