Faglærersamlinger

Som faglærer har du primært ansvaret for, at opkvalificere personer bogligt således at de er kvalificerede til at søge optag på en erhvervsuddannelse. For at få alle gode idéer i spil afholder IASN samlinger for Piareersafiks faglærere.

Du kan motivere folk til at komme videre i livet! Når personer går igang med et AEU-forløb er det for at kvalificere sig til at søge optag på en erhvervsuddannelse. AEU er defineret ved at have en anden tilgang til læringssituationen end tilfældet er i det etablerede uddannelsessystem og i folkeskolen.

Faglærersamlinger
For at udvikle dette bedst muligt arrangerer IASN samlinger for Piareersarfiks faglærere. Formålet er at opnå en bred netværksdannelse blandt kursisterne og at dele gode og dårlige erfaringer, således at de gode idéer forplanter sig til gavn for undervisningssituationerne overalt i landet.

Der er et stort behov for samlingerne
I takt med at AEU har fået en mere central placering i Piareersarfiks opgaveportefølge er det blevet vigtigere med samlingerne. I april 2009 blev den første samling afholdt med det formål at introducere Skab-let, som er Piareersarfiks e-baserede materialeudviklingsværktøj. I juni 2010 tog et hold faglærere fra hele landet til Haderslev på et intensivt Skab-let kursus. I august 2010 var Piareersarfiks faglærere samlet igen. Denne gang i Kangerlussuaq og i et langt større antal.
Senest blev faglærerne samlet i 2013 i Nuuk, hvor de drøftede sprogfagene og kom med anbefalinger til departementet om indholdet til AEU-studieordningen. Derudover samledes matematiklærerne til et kursus i februar i Ilulissat, for at blive rustet til at gøre undervisningen mere relevant og interessant for borgere i et piareersarfik-forløb.

Referater

Faglærersamling, Kangerlussuaq 27-29. august 2010 (pdf)

Faglærersamling, Nuuk 1.-3. oktober 2013 (pdf-fil)