Centerledermøde oktober 2010

Se alle bilagene fra mødet nedenfor.

Bilag 1 - Program centerledermøde, oktober 2010 (pdf)

Bilag 2 - Deltagerliste centerledermøde, oktober 2010 (pdf)

Bilag 3 - Ove Karl Berthelsen velkomsttale (KAL) (pdf)

Bilag 4 - Ove Karl Berthelsen velkomsttale (DK) (pdf)

Bilag 5 - Præsentation af Sullisivik/Borgerportalen (pdf)

Bilag 6 - It-reg (pdf)

Bilag 7 - Indrapporteringsskema (pdf)

Bilag 8 - Realkompetenceprojekt (pdf)

Bilag 9 - Mulige ændringer af drifttilskudsmodel (pdf)

Bilag 10 - Piareersarfik hjemmeside - opgaver og vejledning (pdf)

Bilag 11a - Højskoler i DK (Ulla Broberg) (pdf)

Bilag 11b - Det Grønlandske Center for Højskoler i Danmark (Poul H. Jørgensen) (pdf)

Bilag 12 - Fagkommissionsarbejdet (pdf)

Bilag 13 - Oplæg til gruppearbejde vedr. fagkommissionsarbejdet (før frokost) (pdf)

Bilag 14 - Opsamling på gruppearbejde (pdf)

Bilag 15 - Oplæg til gruppearbejde vedr. AEU (efter frokost) (pdf)

Bilag 16 - Udviklingspuljen (pdf)

Bilag 17 - Skab-let (pdf)

Bilag 18 - Forvaltning og samarbejde, afklaring gruppearbejde (pdf)

Bilag 19 - Forvaltning og samarbejde, resultat af gruppearbejde (pdf)

Bilag 20 - Oplæg til gruppearbejde, søndag (pdf)

Bilag 21 - Elevkvoteregistreringsark (regneark)

Se referat fra mødet og fra tidligere møder.