Centerledermøde 2018

Mødet blev afholdt i Hotel Arctic i Ilulissat den 24.-25. september 2018

Ataasinngorneq / Mandag den 24. september 2018

08.30-09.00 Velkomst, præsentationsrunde og gennemgang af dagsorden Janus Munk, ASNNN

09.00-09.30 Matchgruppering - erfaringer og forslag til ændringer Marianne Hansen, ASNNN

Matchgruppe 1
09.30-10.00 Rådighed af ledige: Visitering, CV på suli.gl og hjælp til jobsøgning Karin Kure, ASNNN

10.00-10.30 PKU kurser     Marianne Hansen, Janus Munk ASNNN

10.30-10.45 Kaffepause
10.45-11.30 Workshop - Arbejdsmarked: Udfordringer og forslag til forbedringer

11.30-12.00 Fremlæggelser af resultater fra workshop

12.00-12.30 Frokost

Matchgruppe 2
12.30-13.00 Revalidering, fleksjob, afklaringsforløb og vejlednings- og motivationsforløb Marianne Hansen, ASNNN

13.00-13.15 Campus Majoriaq - status siden sidst Kim Larsen, Komm. Sermersooq

13.15-13.30 Qeqertalik kommune - væresteder for ledige Mariane S. Larsen, Komm. Qeqertalik

13.30-14.30 Workshop - tilbud til matchgruppe 2

14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.15 Fremlæggelser af resultater fra workshop

Generelt om arbejdsmarkedsområdet
15.15-15.45 Arbejdsgangsbeskrivelser - status og evaluering + ønsker? Janus Munk, ASNNN

15.45-16.15 Arbejdsmarkedsuddannelse - status og udviklingstiltag Janus Munk, ASNNN

16.15-16.30 Afslutning af dagen


Marlunngorneq / Tirsdag den 25. september 2018


Resultatkontrakter - status, udfordringer og forbedringer
08.30-09.00 Afrapportering for resultatkontrakterne for 2017 og evaluering af parametre og datatilgængelighed (Itreg, Winformatik) Janus Munk, ASNNN

09.00-09.30 Rammevilkår for Majoriaq - input fra kommuner Vivi, Palle, Ejner

09.30-10.00 Resultatkontrakter for 2019 - input Lona Lynge, ASNNN

10.00-10.15 Kaffepause

Opkvalificering
10.15-10.45 FA prøver - resultater og statistik; prøveregler, procedurer, prøveafvikling og udfyldelse af attestation FA koordination

10.45-11.00 Evaluering af indførelse af FA prøve i alle Majoriaq FA koordination

11.00-11.30 Unges motivation i opkvalificeringsforløb: Case fra Maniitsoq og case fra Nuuk Vivi J. Berthelsen & Susanne Møller

11.30-12.00 Diskussion om unges motivation - anbefalinger til Selvstyret Lona Lynge, ASNNN

12.00-12.30 Frokost

Lærlingeområdet
13.10-13.40 Brancheskolernes samarbejde med Majoriaq om håndtering af lærlingekontrakter og praktikpladsaftaler mm - sagsgange Handelskolen i Nuuk

13.40-14.15 Diskussion af særlige udfordringer omkring lærlinge-arbejdet alle

14.15-14.30 Kaffepause

Ungeindsatsen (U.30)
14.30-15.00 Ungemålgruppen i tal og indsats - Overgang fra folkeskolen - TAMU Kim Larsen, Janus Munk

15.00-15.30 Diskussion af særlige problemer omkring ungemålgruppen

15.30-16.30 Værksted og jobtræning - behov for nytænkning - Produktionsskoler Janus Munk, ASNNN