Centerledermøder

Der afholdes årligt møder for Piareersarfiks, nu Majoriaq centerledere. Formålet med møderne er at opdatere hinanden på udviklingen af Majoriaq. Det betyder at både muligheder og udfordringer drøftes. Der er også tradition for samlinger med Brancheskolernes forstandere.

Samarbejde er vejen frem! Siden Piareersarfiks etablering i 2006 er der årligt afholdt et eller flere møder for Piareersarfiits, nu Majoriaqs centerledere, med eller uden deltagelse af Brancheskolernes forstandere. Formålet med møderne er, at sikre den bedst mulige udvikling af Majoriaq, samt det bedst mulige samarbejde med alle omkringliggende instanser og institutioner.Majoriaq er et samarbejde!

Majoriaq
er kommunale job, vejlednings og opkvalificeringscentre, men halvdelen af driftsmidlerne er finansieret af centraladministrationen. Det betyder at det er altafgørende at der er et godt samarbejde mellem Selvstyret og kommunerne. Af den årsag afholdes der årlige samlinger med deltagelse af Majoriaqs centerledere og repræsentanter fra centraladministrationen.

Referater

Centerledermøde 24.-25. september 2018 (pdf)

Centerledermøde 24.-25. november 2017 (pdf)

Centerledermøde 27.-28. maj 2017 (pdf) 

Centerledermøde 19.-22. november 2015 (pdf-fil)

Centerledermøde, 14. april 2015 (pdf-fil)

Centerledermøde 21.-22. november 2014 (pdf-fil) Dag 1 & Dag 2

Centerledermøde 23.-25. april 2014 (pdf-fil)

Centerledermøde, 16.-18. november 2013 (pdf-fil)

Centerledermøde, 16. marts 2013 (pdf-fil)

Centerledermøde, Ilulissat 26. november 2012 (pdf-fil) 

Centerledermøde, 27.-29. marts 2012 (pdf-fil)

Centerledermøde, Nuuk 11-13. oktober 2011 (pdf) 

Centerledermøde, Ilulissat 3-5. maj 2011 (pdf) 

Centerledermøde, Ilulissat 22-24. oktober 2010 (pdf) 

Centerleder og forstandermøde, Sisimiut 13-15. oktober 2009 (pdf)

Centerledermøde, Kangerlussuaq 28-30. april 2009 (pdf)