Udviklingspuljen

Gode idéer skal honoreres! Du kan ansøge om midler til forsøgs- og udviklingsprojekter i forbindelse med Majoriaq.

Kom frem med den gode idé! Der er brug for alle gode idéer til at løfte den store opgave med opkvalificering af arbejdsstyrkens kompetencer.

Det er dig, der er eksperten!
Som ansat i Majoriaq er det dig, der kender behovene i din by. Derfor er du også den nærmeste til at få de gode idéer. Hvis du ved hvordan du eksempelvis kan få motiveret en bestemt gruppe personer til at komme videre i tilværelsen, så præsenter din idé for departementet i en ansøgning til Udviklingspuljen.

Ja til udvikling, nej til drift
Du kan søge midler fra Udviklingspuljen, hvis du har en idé til et nyt projekt om eksempelvis ikke-boglig opkvalificering eller e-læring m.m. Du kan ikke søge midler til rene driftsomkostninger som eksempelvis lønomkostninger o.l. Udviklingspuljen er udelukkende til at sætte projekter igang.

Udviklingspuljen er en populær mulighed
At der er behov for en pulje til udviklingen af gode idéer er helt tydelig når man ser på det store antal spændende ansøgninger som departementet har modtaget. Efterspørgslen er stor. Det betyder også at ikke alle ansøgninger kan modtage midler til projekter, eller måske kun i beskåret omfang. Men det skal ikke holde dig fra at ansøge, for alle midlerne skal bruges!

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Send din ansøgning til ASN@nanoq.gl

Læs mere om retningslinierne (pdf-fil)

Hent ansøgningsskemaet her (word-fil)