Projekter

Majoriaq skal tilpasse sig samfundets behov. Det betyder at Majoriaq skal hele tiden er i forandring og forbedring, hvor nye idéer og projekter afprøves. På den måde kan Majoriaq honorere behovene hos borgerne bedst.

Favn forandringen! Udfordringerne i samfundet er under konstant forandring. Det betyder, at initiativer som virker på ét tidspunkt ikke nødvendigvis gør det på et andet. Det betyder også, at det gælder om at handle når mulighederne viser sig. ISIIN Udviklingspulje, og IKIINs Frafaldsinitiativ, er eksempler på dette.

Der skal handles når muligheden byder sig!
Måske sidder du med en god idé som blot skal realiseres? Måske er der iøjeblikket særligt gode faglige kræfter til stede i en af de bygder som din Majoriaq har ansvaret for? Så skal der handles! Skriv en ansøgning til ISIINs udviklingspulje, så sikrer du at den gode idé ikke går tabt.

Frafaldet på uddannelser er et stort problem
Frafaldet fra uddannelser er et stort problem. Omkring erhvervsuddannelseslærlinge er der et stort frafald i perioden, hvor de er i praktikophold i hjembyen. Har du en god idé til, hvordan man kan nedsætte dette frafald? Skriv en ansøgning til IKIINs frafaldsinitiativ. På den måde kan du være med til at hjælpe personer til at gennemføre deres uddannelse.